Contra-expertise taxatie

Heeft u schade?

Door brand, inbraak, water, diefstal, bliksem? Waarschijnlijk neemt u direct contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Zij zullen een schade-expert sturen. Deze gaat vaststellen hoe groot de schade is.

Maar, hoe goed dat ook wordt gedaan, die schade expert vertegenwoordigt de belangen van de verzekeringsmaatschappij. Ze zijn ervaren met het schaderegelingsproces en kennen de polissen waarschijnlijk beter dan u. U hebt direct een behoorlijke achterstand, de beoordeling van de expert is moeilijk te controleren en lastig aan te vechten.

Wat zijn uw rechten?

In iedere verzekeringspolis staat vermeld dat u recht heeft om een eigen deskundige in de arm te nemen, een contra-expert. Dat is geen motie van wantrouwen, het is gewoon uw recht als consument.

Het is verstandig dat recht ook te gebruiken. U moet, in geval van schade door brand, diefstal, inbraak, bliksem, bedrijfsschade, of welke schade dan ook, krijgen waar u recht op heeft.

Neem een onafhankelijke contra-expert

U hebt altijd het recht zelf te bepalen welke expert u inschakelt om uw belangen te vertegenwoordigen. Het is belangrijk dat die contra expert 100% onafhankelijk is, en geen belangenverstrengeling heeft met welke verzekeringsmaatschappij dan ook. Het gaat immers over uw belangen, uw geld en uw toekomst.

Heeft u schade aan uw woning? Schakelt u dan een Erkende Taxateur in voor een onafhankelijk rapport.
Heeft u schade aan uw inboedel? Dan kan een Inboedel Taxateur voor u de schade opnemen.